Kent Lundholm måste ta sin medicin varje dag och han kan inte bunkra på grund av läkemedelsrestriktioner. Häromveckan tvingades han cykla runt i timmar för att hitta sin egentligen rätt vanliga medicin. Först i det tredje apoteket lyckades han. (ca 2 min)