torsdag 12 november 2015

UPPSALA - Föreläsning och buffé - Sven Erik Sjöstrand: Utvecklingen av LosecOnsdag den 18 november, kl. 18.30 i Källmarksalen, Medicinhistoriska museet.
FÖRELÄSNING - Sven Erik Sjöstrand: Utvecklingen av Losec. Buffé. Föranmälan!

Professor Sven-Eric Liedman skriver i boken Ett oändligt äventyr – Om människans kunskaper om projektet som blev magsårsmedlet Losec: ”Historien om Losec ... är en krokig och mödosam väg, där det bara var Östholm själv och hans viktigaste medarbetare Lars Olbe och Sven Erik Sjöstrand som aldrig släppte det hägrande målet, en ny och bättre magsårsmedicin, ur sikte.”
Sven Erik Sjöstrand är vet med dr och docent i farmakologi vid Kungl. veterinärhögskolan och har varit forskningsfarmakolog vid AB Hässle Mölndal och Astra Läkemedel AB Södertälje. 1994 blev han adjungerad professor vid Hälsouniversitetet i Linköping och 1996 MD h c vid Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin).
 Anmälan till buffén senast den 16 november enligt anvisningar nedan.
 Anmälningar till måltiden (100 kr.)  lämnas per e-post till anders.uppfeldt@telia.com eller per telefon till Urban Josefsson 018 – 611 26 10 senast det datum som anges ovan.

Vill du kolla in programmet i sin helhet:
Ladda ned som PDF-fil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar