onsdag 13 december 2017

TEMA december 2017 - Kroppen ur olika perspektiv


Nya inslag under fliken TEMA upplagda.
Denna gång förs resonemang kring kroppen ur skilda filosofiska, samhälleliga och vetenskapliga perspektiv.
Dessa inslag ingår:
1. Glass för kemister. 2. Ditt inre liv. 3. Varats förunderliga osannolikhet.
Kolla mer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar